Våra kursstarter

Från kollega till chef
30-31 januari
Projektledning
6-8 februari

teamblommaDu arbetar på…

en glad, inspirerande och effektiv arbetsplats där din chef är den tryggaste av chefer.
Du och din grupp utformar arbetet tillsammans med er arbetsledare.
Alla känner sig delaktiga och motiverade att delta i utvecklingen av sig själva och arbetsplatsen.

Om du inte känner igen dig – vi hjälper dig och ditt team att nå dit !