Sidhuvud Ledarskap

Ledarskap

Det är en överlevnadsfråga att ständigt träna och utveckla sitt ledarskap. Överlevnad både för din verksamhet och dig själv som ledare.

Vad är ledarskap?

Ledarskap är förmågan hos en individ eller en grupp individer att påverka och vägleda medarbetare i en organisation.

 

Ledarskap innebär att fatta sunda – och ibland svåra – beslut, skapa och artikulera en tydlig vision, fastställa uppnåbara mål och ge medarbetare stöd, information och de verktyg som krävs för att uppnå dessa mål.

 

Ledare finns och krävs i de flesta aspekter av samhället, från näringsliv till politik och samhällsbaserade organisationer.

 

En effektiv ledare besitter egenskaper som självförtroende, stark kommunikations- och ledarförmåga, kreativt och innovativt tänkande, uthållighet inför misslyckanden, vilja att ta risker, öppenhet för förändringar samt är sansad och reaktiv i kristider.

 

En god ledare inser att man når mål genom andra. Att serva andra med stöd, resurser och tid, så att de kan använda sin kunskap till att effektivt uppnå målen.

 

Logga Bilda kompetens

Bilda kompetens AB

Säbytorgsvägen 43

144 61 Rönninge-Stockholm

Tel    070-322 41 37
Mail   info@bilda.se

Logga IPMA projektcertifiering
Logga Adobe certified expert
Logga Medlemskap i Stockholms handelskammare