Sidhuvud Projektledning

Projektledning

Projektledning är en nyckelkompetens som behövs inom alla företag och organisationer oavsett storlek och ägarform. Projektledning innehåller en stor del ledarskap och är ett område som hela tiden utvecklas.

 

"Det var en nybörjarkurs men det kändes som vi fick väldigt mycket mer med oss än på en "vanlig" nybörjarkurs."

"Mycket bra kursledare med humor och trevligt bemötande. Det märktes tydligt att han hade lång erfarenhet och perspektiv på vad han lärde ut."

 

Vad är projektledning?

 

Projektledning är praktiken att tillämpa kunskap, färdigheter, verktyg och tekniker för att slutföra ett projekt enligt specifika krav. Att förstå projektledning handlar om att identifiera problemet, skapa en plan för att lösa problemet och sedan genomföra den planen tills problemet är löst. Det kan låta enkelt, men det är mycket som ingår i varje steg av processen.

 

Rötterna till projektledning kan spåras så långt tillbaka som byggnaden av pyramiderna och Kinesiska muren. Den moderna utvecklingen av projektledning började dock på 1800-talet när järnvägsföretag köpte in massor av råmaterial och anställde tusentals människor för att arbeta på den transkontinentala järnvägen tvärs över USA.

 

I början av 1900-talet tillämpade Frederick Taylor begreppen projektledning på arbetsdagen, utvecklade strategier för att arbeta smartare och förbättra effektiviteten, snarare än att kräva att arbetare skulle arbeta hårdare och längre dagar. Henry Gantt, en medarbetare till Taylors, tog dessa begrepp och använde staplar och diagram för att rita när uppgifter slutfördes, vilket skapade ett nytt sätt att visualisera projektledning.

 

Under andra världskriget använde militära och industriella ledare ännu mer detaljerade ledningsstrategier, vilket så småningom ledde till mer standardiserade processer, som exempelvis definition av den kritiska linjen.

 

Dessa metoder växte i popularitet över branscher, och 1965 och 1969 grundades International Project Management Association respektive Project Management Institute. År 2001 kodifierades Agile projektledningsmetoder genom skapandet av Agile Manifesto.

 

Området projektledning fortsätter kontinuerligt att utvecklas. Behovet av att kunna hantera snabba förändringar och ny teknik (automation, AI, etc.) ökar stadigt.

 

Logga Bilda kompetens

Bilda kompetens AB

Säbytorgsvägen 43

144 61 Rönninge-Stockholm

Tel    070-322 41 37
Mail   info@bilda.se

Logga IPMA projektcertifiering
Logga Adobe certified expert
Logga Medlemskap i Stockholms handelskammare